Nejlepší cesta zjistit jak na tom jste je vyzkoušet si vlastní potenciál v praxi. 

Připravíme vám školení s praktickým interaktivním výcvikem v okruzích, které jsou vám blízké, nebo naopak, které vám vytvářejí strach a vnitřní bloky . 

  • Výcvik bezpečných návyků a takticko-strategického chování v neznámém či nepřátelském prostředí
  • Základy boje beze zbraně
  • Základy boje s bodnosečnou zbraní
  • Základy boje s krátkou střelnou zbraní
  • Základní principy osobní bezpečnosti a ochrany blízkých osob
  • Zabezpečení domova, bezpečnostní protokoly pro vlastní rodinu

 

Rozsah: 2 x 8 hodin (2 dny)

Cena: 4 900,- Kč bez DPH

OBJEDNAT