• Nechceme Vás chránit, chceme aby jste se stali sobě svým ochráncem, buďte štít proti všemu a všem, kdo o vás pochybují
  • Pomáháme odhalovat potenciál člověka pomocí získání odvahy, sebevědomí, síly a odhodlání k uskutečňování důležitých životních rozhodnutí a následných kroků.
  • Odvaha k činu nebo též motiv k akci vychází z přesvědčení o souhře cíle s hodnotami, které zastáváme a rovněž z přesvědčení o vlastní schopnosti realizovat náročné kroky potřebné k dosažení cílů.
  • Síla těla je základ o nějž se můžeme opřít, je-li cesta příliš dlouhá nebo obtížná
  • Sílou ducha je odhodlání, které nám nedovolí podlehnout únavě či pochybám