Víme, že pracovat na sobě znamená:

  • vydávat energii
  • vydávat energi opakovaně a pravidelně
  • překonávat nechuť, lenost, a další překážky

To vše, spolu s vědomím psychického a fyzického diskomfortu, nám překáží v tom, abychom začali a vytrvali.

Protože většina kurzů nám dává nástroje, know-how, ale nedostatečně nebo vůbec nás nepřipraví na život “po kurzu”. Obvykle s vysvětlením, že dále už je to na každém individuálně, aby vědomosti implementoval do svého života.

Náš přístup je v tomto ohledu jiný. Kombinací fyzické i psychické zátěže dosahujeme nastartování celého organizmu k další práci. Náš systém pracuje s mnoha aspekty a dokonce i s fyzickou bolestí spojenou s námahou. Účastníkům našich kurzů předkládáme hmatatelné důkazy o jejich schopnosti překračovat své limity. Necháváme je zažít, co znamená vystoupit ze své zóny komfortu, takže následná práce a s ní spojený diskomfort není pro ně nic nového a vědí, že jsou schopni toto překonat. Navíc mají osobní zkušenost s emocemi, které se vážou k procesu překonávání vlastních omezení a emocemi, které následují po úspěšném zdolání překážek. Toto je základ pro vytvoření nových návyků a udržení dlouhodobé motivace.

Chceme vás naučit:

  • vydávat energii efektivně, konstruktivně a s pozitivním výsledkem 
  • vydávat energii přiměřeně a adekvátně situaci 
  • zvítězit nad vnitřní slabostí a demotivací
  • porazit pochybnosti, lenost a strach ze selhání
 

Změna nepřichází ze dne na den. Je to dlouhodobý proces složený z mnoha drobných kroků. Je třeba mít plán, nástroje a především víru ve své schopnosti překonávat překážky, abychom během cesty k cíli neztratili energii.