Bodyguardem vlastní rodiny!!!

Školení zaměřené na pochopení problematiky hrozeb pro Vaše blízké.

Interaktnivní výcvik k získání takticko strategických návyků, schopností a dovedností při osobní ochraně.

  • bezpečnostní protokoly
  • prevence
  • prostředí
  • obranné prostředky 
  • improvizované zbraně
  • dovolená a její bezpečný průběh
  • základní techniky boje

 

Praktický výcvik je určen pro ty, kdož nechtějí nechat ochranu svých blízkých na náhodě či v cizích rukou. Školení je designováno pro ty, kteří jsou ochotní sami vytvářet bezpečnostní komfort pro své blízké. Školení lze nastavit dle vašich individuálních potřeb, schopností a dovedností. Naši snahou je rozvinout váš potenciál a vaši schopnost efektivně zajistit bezpečnost rodiny.

Rozsah: 8 hodin

Cena:1 900,- Kč bez DPH

OBJEDNAT