• Jsme tým odborníků věnující se managementu osobní bezpečnosti
  • Jsme dobří v tom, co děláme a věříme, že si odnesete od nás více než jste očekáváli
  • Rádi používáme netradiční způsoby výuky. Sedět dlouhé hodiny před flipchartem není zábavné ani efektivní.
  • Máme účinnou a produktivní metodiku výcviku
  • Naučíme vás jak překonat strach, jak jej konsturktivně využít ke svému prospěchu a dělat věci, které opravdu chcete.
  • Věříme, že zbaví-li se člověk podvědomého pocitu ohrožení, otevírají se mu zcela nečekané možnosti.
  • Školíme lidi, jak najít systém ve vlastním životě, jak nalézt sílu k překonávání vlastních slabostí, jak získat schopnosti nutné k dosažení stanovených cílů
  • Naší prioritou je předat lidem fyzické důkazy o tom, že dokážou víc než předpokládali.
  • Učíme metody, jak budovat sebevědomí, založené na konkrétní zkušenosti a poznání sebe sama.