• Naučíme Vás základním bezpečnostním návykům a to jak v oblasti osobní ochrany, tak i v oblasti plánování a prevence.
  • Skrze fyzickou zátěž (specializované sebeobranné drilly a nácvikové situace)  Vás naučíme vyrovnávat se a pracovat se stresem.
  • Budete připraveni reagovat v situacích ohrožení bezpečnosti či dokonce života.
  • Zlepšením fyzických schopností, čili reálným snížením pocitu fyzického ohrožení, dojde ke zvýšení Vašeho sebevědomí (tedy přesvědčení: “já to zvládnu“), což díky následnému systémemu vzdělávání budete schopni úspěšně aplikovat na další stránky svého života, jako např. práce, osobní vztahy, rodina atd.
  • Semináře jsou vždy připraveny individuálně, aby psycho-fyzická zátěž odpovídala Vašemu maximu, tudíž abyste emocionálně prožili pocit z úspěchu po vynaloženém úsilí. Každý účastník dostane program, jehož dodržováním bude získané schopnosti a dovednosti dále rozvíjet.