Schopnost ochránit sebe a své blízké považujeme za základní, nezbytnou dovednost

Sbeobrana znamená:

  • zvýšení úrovně osobní bezpečnosti
  • cvičení fyzické i psychické
  • vždy cvičíme tělo i ducha. Dokonce bychom řekli, že čím více cvičíme ducha, tím více potu u toho teče
  • zdravý pohyb, což je základ zdravé mysli. Učíme jak se zlepšovat v pohybu i v myšlení