Poperte se se vším, co může stát v cestě za vaším  úspěchem, štěstím a  čistým svědomím.

Kombinací fyzické i psychické zátěže dosahujeme nastartování celého organizmu k další práci. Náš systém pracuje i s fyzickou bolestí spojenou s námahou. Účastníkům našich kurzů předkládáme fyzické, hmatatelné důkazy o jejich schopnosti překračovat své limity. Necháváme je zažít, co znamená vystoupit ze své zóny komfortu, takže následná práce a s ní spojený diskomfort není pro ně nic nového a vědí, že jsou schopni toto překonat. Navíc mají osobní zkušenost s emocemi, které se vážou k procesu překonávání vlastních omezení a emocemi, které následují po úspěšném zdolání překážek. Toto je základ pro vytvoření nových návyků a udržení dlouhodobé motivace.

Změna nepřichází ze dne na den. Je to dlouhodobý proces složený z mnoha drobných kroků. Je třeba mít plán, nástroje a především víru ve své schopnosti překonávat překážky, abychom během cesty k cíli neztratili energii.

Poperte se se vším, co může stát v cestě za vaším  úspěchem, štěstím a  čistým svědomím. 

Náš intezivní interaktivní výcvikové programy Vám nabízí možnost odstranit vlastní bloky a posunout se za hranice strachu z neúspěchu, selhání či pocitu být obětí situace.